ข่าวอัพเดทรายวัน

อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดเที่ยวฟรีในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่2566เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายอดิสร เหมทานนท์ หัวหน้าอุทยานแห่งภูกระดึง จังหวัดเลย กล่าวว่า ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยกำหนดบริเวณอุทยานแห่งชาติที่มีความสวยงามให้เป็นแหล่งนันทนาการ ดังนั้น

เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน และการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นของขวัญปีใหม่พุทธศักราช 2566 ให้กับประชาชน ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ สำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งอุทยานแห่งชาติภูกระดึงด้วย ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันที่ 1 มกราคม 2566

แต่อย่างไรก็ตามทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ก็ยังคงจำกัดนักท่องเที่ยววันละ 2,000 คน เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยนักท่องเที่ยวสามารถจองผ่านแอปพลิเคชั่น QUEQ จำนวน 1,400 คน และวอล์คอิน จำนวน 600 คน นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย หมายเลขโทรศัพท์ 042-810-833

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 24/12/2022 08:43 น. by เสียงภูพานออนไลน์