ข่าวอัพเดทรายวัน

รพ.กาฬสินธุ์ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับพระภิกษุ สามเณร

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายแพทย์ศิวบูลย์ ชัยสงคราม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิ และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ออกเชิงรุกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับพระภิกษุ สามเณร เพื่อลดความเสี่ยงติดโควิด และลดการเกิดอาการรุนแรง โดยมีพระภิกษุสงฆ์และสามเณรเข้ารับบริการฉีดวัคซีน จำนวน 29 รูป และอาจารย์สอนสามเณร จำนวน 5 คน รวมเข้ารับบริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ จำนวน 34 ราย ณ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 24/12/2022 09:22 น. by เสียงภูพานออนไลน์