ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม บูรณาการร่วมเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน ดูแลประชาชนรับปีใหม่ 2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ที่บริเวณหน้าสำนักงานหมวดทางหลวงนครพนม บ้านดอนยานาง ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ตามแผนศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครพนม ซึ่งได้มีการบูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในการดูแล อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กระทรวงมหาดไทย กำหนดดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 โดยใช้ชื่อในการรรณรงค์ว่า ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ซึ่งจังหวัดนครพนมได้มีการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนมูลนิธิอาสาสมัครต่าง ๆ ร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยช่วงปฏิบัติการเข้ม 7 วันอันตราย จะร่วมกันตั้งจุดตรวจหลัก 23 จุด จุดบริการ 81 จุด และด่านชุมชน 440 จุด เพื่อกวดขันวินัยจราจรและอำนวยความสะดวกทางถนนให้แก่พี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีบริการหน่วยเคลื่อนที่ซ่อมบำรุงหากรถเสีย และถ้าซ่อมไม่ไหวก็พร้อมที่จะลากจูงส่งต่อยังอู่หรือศูนย์บริการ ส่วนด้านการดูแลผู้เจ็บป่วยหรือผู้บาดเจ็บ ก็จะมีทีมแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลนครพนม ทีมกู้ชีพกู้ภัยมาให้บริการ โดยจะมีเจ้าหน้าที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันมาอยู่เวรตลอด 24 ชั่วโมง

โดยในโอกาสนี้ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานในครั้งนี้ และได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ขับขี่รถยนต์ รถจักยานยนต์ ในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดด้วย เพราะจังหวัดนครพนมจะดำเนินการอย่างเข้มข้นเพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัย และให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ขับขี่รถจักยานยนต์ อยากให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่ เนื่องจากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทั่วประเทศพบว่า ร้อยละ 70 ของผู้เสียชีวิตหรือผู้พิการมาจากการใช้รถจักรยานยนต์แล้วไม่สวมหมวกนิรภัย และในปี 2565 จังหวัดนครพนมก็มีผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์มากถึง 81 ราย โดยในจำนวนนั้นเป็นผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยมากถึง 74 ราย ซึ่งถ้าทุกคนสวมใส่เวลาเกิดอุบัติเหตุจะช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึงร้อยละ 72 และลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ถึง 39 %

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 29/12/2022 13:22 น. by เสียงภูพานออนไลน์