ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์ปีใหม่เข้มด่านชุมชนสกัดเมาขับลดอุบัติเหตุตายไม่เกิน 6 ราย

จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2566 (ศปถ.) พร้อมประชุมคณะกรรมการ ศปถ.เตรียมความพร้อมรับมือและให้บริการประชาชนทั้งถนนสายหลัก สายรอง เข้มตั้งด่านชุมชน สกัดเมาแล้วขับ ต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ คาดเอาอยู่ เกิดเหตุไม่เกิน 19 ครั้ง บาดเจ็บไม่เกิน 16 ราย และเสียชีวิตไม่เกิน 6 ราย

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ชั้น 2 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2566 (ศปถ.) โดยมีคณะกรรมการ ศปถ.และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ การประชุมช่วงแรก เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิค จาก ศปถ.ส่วนกลาง โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบนโยบายและสั่งการไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” และ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” กลับบ้านและเดินทางปลอดภัย เที่ยวปีใหม่อย่างมีความสุข

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการประชุมและเปิดศูนย์ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2566 (ศปถ.) ซึ่งกำหนด 7 วันในห้วงวันที่ 29 ธ.ค.65-4 ม.ค.66 ในส่วนของ จ.กาฬสินธุ์ ได้บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งมนส่วนของการณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% และแนวทางป้องกันอื่นๆ ตามมาตรการที่เคยปฏิบัติมา ทั้งในส่วนของถนนสายหลัก สายรอง มีการตั้งคณะกรรมการออกติดตามประเมินผลทุกวัน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญของการตั้งด่านชุมชนมากขึ้น โดยจะมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการรณรงค์ควบคู่กันไป เช่น การตั้งด่านชุมชน คาดเข็มขัดนิรภัย ขับขี่จักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย เคารพกฎจราจร การเตรียมความพร้อมของกู้ชีพ กู้ภัย เป็นต้น

นายศุภศิษย์กล่าวอีกว่า สถิติของอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาแล้วขับ ขับรถย้อนศร ดังนั้น การจัดตั้งด่านชุมชน และดำเนินการอย่างเคร่งครัด จะสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุอย่างได้ผลที่สุด โดย จ.กาฬสินธุ์ 18 อำเภอ กำหนดตั้งด่านหลัก 29 แห่ง ด่านชุมชน 386 แห่ง จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อย 161 แห่ง จุดอันตราย 84 แห่ง และจุดบริการประชาชน 97 แห่ง อย่างไรก็ตาม สำหรับเป้าหมายในช่วงวันที่ 29 ธ.ค.65-4 ม.ค.66 ในส่วนของ จ.กาฬสินธุ์ เกิดเหตุไม่เกิน 19 ครั้ง บาดเจ็บไม่เกิน 16 ราย และเสียชีวิตไม่เกิน 6 ราย