ข่าวอัพเดทรายวัน

จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมสภากาแฟ “นครพนมยามเช้า”

วันที่ 4 ม.ค.66 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง จ.นครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผวจ.นครพนม โดยมี พล.ต.สถาพร บุญชู ผบ.มทบ.210 นายชวนินทร์ วงศ์สถิตย์จิรกาล รอง ผวจ.นครพนม นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รอง ผวจ.นครพนม นางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พ.ต.อ.พลาเดช เพ็ชรหว้าโง๊ะ รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม และนายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ เอกชน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ “นครพนมยามเช้า” ประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ทั้งในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อปท. หน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ ทุกภาคส่วนได้พบปะพูดคุยปรึกษาหารือ สานสัมพันธ์ บูรณาการประสานการทำงาน เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนครพนม และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โดยจัดทำปฏิทินกิจกรรมสภากาแฟ “นครพนมยามเช้า” สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพ