กมธ.กีฬาวุฒิสภา จับมือ กมธ.กีฬา สภาผู้แทน พัฒนาการกีฬาไทย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

รัฐสภา – เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น.มีรายงานว่าห้องประชุมพิเศษชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา วุฒิสภาพร้อมด้วย พล.ต.ต.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ รองโฆษกคณะกรรมาธิการฯ,นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล รองเลขานุการคณะกรรมาธิการกีฬา วุฒิสภา เข้าหารือกับ ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร และ นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร

การพบปะครั้งนี้เป็นการหารืออย่างไม่เป็นทางการในเรื่องการพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เป็นเลิศตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในทุกด้าน มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน โดยเฉพาะในส่วนของ คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร มีความชัดเจนในการผลักดันค่าตอบแทนให้แก่นักกีฬาและนักกีฬาผู้พิการในด้านต่างๆ กับการแก้ไขปัญหาสนามการจัดการแข่งขันในหลากหลายชนิดกีฬากับการให้ความเป็นธรรมเกี่ยวกับกฏ กติการ การตัดสินให้ถูกต้องเป็นธรรมและพัฒนาผู้ตัดสินให้เป็นที่ยอมรับสู่สากลซึ่งสอดคล้องกับ คณะกรรมาธิการกีฬา วุฒิสภา ที่จะร่วมพัฒนาด้วย

การพูดคุยในครั้งนี้คาดว่าในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ จะมีการแตะฟุตบอล กระชับมิตร เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมาธิการ วุฒิสภา และ คณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ได้พบปะแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการร่วมเป็นหนึ่งในการพัฒนาการกีฬาไทยให้สู่ความเป็นเลิศต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 29/11/2019 20:56 น. by เสียงภูพานออนไลน์