ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลดอนจาน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนจาน นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยและรถต่อพ่วงสัญจรลงพื้นที่อัลตร้าซาวด์ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 มกราคม 2566 ที่โรงพยาบาลดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ โดยใช้รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยและรถต่อพ่วง สัญจรจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นพ.สุยันต์ ลวงพิมาย ผู้อำนวยการ รพ.ดอนจาน นายสว่า เพียรภายลุน สาธารณสุขดอนจาน นางสาวนงนุช โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โดยมีผู้เข้าร่วม

นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ปัญหาหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากยังมีการตรวจพบความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับในระดับสูงซึ่งนำไปสู่การป่วยตายด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีในระดับสูงเช่นเดียวกัน จากพฤติกรรมและความเชื่อในการบริโภคปลาดิบของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่ส่งผลต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในชุมชน และยังมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น สิ่งแวดล้อม ความรอบรู้ด้านการจัดการสุขภาพ และการสุขาภิบาลอาหาร

นพ.พรพัฒน์ กล่าวต่อว่า การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดประสิทธิภาพและยั้งยืนนั้น ต้องอาศัยกระบวนการวางแผนและดำเนินการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อการขับเคลื่อนเป็นตำบลจัดการสุขภาพ ด้านการจัดการปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ให้ครอบคลุมทุกตำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์โดยใช้รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยและรถต่อพ่วง สัญจรจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งทุกคนที่ได้รับการตรวจคัดกรองวันนี้และหากพบความผิดปกติ ก็จะได้รับการรักษาในกระบวนการต่อไป