ข่าวอัพเดทรายวัน

มุกดาหาร รัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยให้ จิตอาสา 904 นพค 24 มอบผ้าห่มกันหนาวให้ประชาชน

มุกดาหาร- รัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยให้ จิตอาสา 904 นพค. 24 (สองสี่) ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน ในอำเภอคำชะอี และอำเภอหนองสูง จำนวน 500 ผืน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นหุบเขามีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าและตอนกลางคืน

วันที่16 ม.ค. 66 เวลา 08.30 น. ที่ ศาลาประชาคม บ้านโนนสว่าง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร พันเอก สันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 (สองสี่) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จิตอาสา 904 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อที่เร็ว ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และ อสม. ในพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้ที่รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ในพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลคำชะอี ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี และตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 500 ผืน

ซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบาง อยู่ในที่ธุรกันดาร และ พื้นที่หุบเขา มีเส้นทางเข้าออกลำบาก โดยถือเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ พระภิกษุ และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ ลดค่าใช้จ่าย ลดค่าครองชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อโควิด – 19

ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหาร พัฒนา พร้อมนำความห่วงใยที่มีต่อประชาขนในพื้นที่ ให้หน่วยเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที และ ให้ทหารอยู่เคียงข้างประชาชน ดำรงความช่วยเหลือในทุกพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อคลายความทุกข์ยากเดือดร้อน และส่งความช่วยเหลือ ไปถึงผู้ประสบภัยด้วยความรวดเร็ว โดยให้คำนึงเสมอว่า ความเดือดร้อนของประชาชนคือภารกิจอันสำคัญยิ่ง ของกองบัญชาการ กองทัพไทย ซึ่งเป็นไปตามพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงห่วงใยทุกข์สุขของราษฎร

พันเอก สันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 (สองสี่) เปิดเผยว่า วันนี้ดีใจที่ได้มามอบผ้าห่ม และมาเยี่ยมชาวบ้านด้วยความห่วงใยของรัชกาลที่ 10 ที่ทรงเป้นห่วงชาวบ้าน ขณะนี้อากาศหนาวเย็น ให้กองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 (สองสี่) ให้ลงพื้นที่มอบผ้าห่มให้กับชาวบ้าน เป็นผ้าห่มอย่างดี มันอาจจะไม่แก้หนาวได้หมด พระองค์ท่านฯ ได้ทรงห่วงใยและบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน สิ่งใดที่เป็นความทุกข์ของชาวบ้านให้วิ่งไปหา ต่อไปก็จะได้นำแผนพัฒนาต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้าน ด้านถนนสัญจรไปมา ด้านน้ำดื่มน้ำเพื่อการเกษตร มันอาจจะไม่ได้รวดเร็ว ต้องเสนองบประมาณก่อน และพัฒนานำความเจริญมาให้พี่น้องต่อไป

นางทองม้วน พวกดอนเค็ง ผู้ใหญ่บ้านโนนสว่าง หมู่ 5 ได้เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 (สองสี่) ที่ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ผู้ประสบภัยผู้ยากไร้ ผู้ติดเตียงในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่าย ลดค่าครองชีพ ซึ่งเป็นไปตามพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยราษฎรของท่าน

ผู้ใหญ่บ้านโนนสว่าง หมู่ 5 ได้กล่าวอีกว่า สำหรับบ้านโนนสว่าง มี 206 ครัวเรือน ประชากรจำนวน 605 คน มีพื้นที่อยู่ในหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบทั้ง 4 ทิศ มีเส้นทางเข้า-ออกเส้นทางเดียง ยังขาดโอกาสพัฒนาเป็นอย่างมาก สิ่งที่สำคัญคือพี่น้องประชาชนเดือดร้อน คือถนนลูกรังเพื่อไป-มาในการเกษตร จึงอยากฝากท่าน ผบ. นพค.24 เรื่องนี้ด้วย ส่วนเรื่องน้ำทั้งน้ำดื่ม น้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร

ด้านยาย กำ อุปัญญ์ ชาวบ้านโนนสว่าง อายุ 68 ปี เลขที่ 10 หมู่ 5 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร บอกว่า ดีใจมากที่ทหารมาแจกผ้าห่ม ที่มีความห่วงใยชาวบ้าน และอวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข ขออวยพรให้พระองค์ท่าน ให้หายดีหายป่วย อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับประชาราษฎรต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 17/01/2023 19:33 น. by เสียงภูพานออนไลน์