ข่าวอัพเดทรายวัน

จังหวัดนครพนม ประกอบพิธีน้อมรำลึกวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่ร่วมกันประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2566 และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงแสดงพระปรีชาสามารถ กระทำสงคราม แม้ขณะนั้นพระองค์จะตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึก และอยู่ในสภาวะเสียเปรียบ แต่พระองค์ก็มีพระสติมั่น ไม่หวั่นไหว ทรงมีพระปฏิภาณว่องไว ทำยุทธหัตถีจนมีชัยต่อพระมหาอุปราชาอย่างสมพระเกียรติ ยังมาซึ่งความเป็นอธิปไตยของผืนแผ่นดินไทย

ทั้งนี้เดิมมีการระบุว่าวันยุทธหัตถีหรือวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชานั้น ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่ต่อมามีการคำนวณวันใหม่และกำหนดให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปีเป็นวันยุทธหัตถี หรือวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นวันรัฐพิธีแทน โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวันทั้งสองนั้น เนื่องจากเป็นการนับวันทางสุริยคติที่คนปัจจุบันจะสามารถจดจำได้ง่ายมากกว่า อีกทั้ง นายประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิตได้คำนวณแล้วพบว่า การนับวันทางจันทรคติของวันกระทำยุทธหัตถีที่ตรงกับวันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 ที่เดิมกำหนดเป็นวันที่ 25 มกราคมนั้นคลาดเคลื่อน จึงได้มีการเปลี่ยนใหม่ ให้ตรงกับความเป็นจริงคือวันที่ 18 มกราคม

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 19/01/2023 15:38 น. by เสียงภูพานออนไลน์