ข่าวอัพเดทรายวัน

มุกดาหาร จิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันยุทธหัตถี

มุกดาหาร – จิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเนื่องใน “ วันยุทธหัตถี” สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย

วันที่ 19 ม.ค.66 เวลา 08.30 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเนื่องใน “ วันยุทธหัตถี” สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี พันเอกสันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอคำชะอี , ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร, หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนคำชะอี และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาคุณในวีรกรรมที่พระองค์ท่านทรงกระทำยุทธหัตถีเอาชนะพระมหาอุปราชาแม่ทัพของพม่า ทำให้ปวงชนชาวไทยมีความภาคภูมิใจ มีเอกราช และมีผืนแผ่นดินอาศัยอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ ณ โรงเรียนชุมชนคำชะอี ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึก การจัดกิกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเนื่องใน “ วันยุทธหัตถี” สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันประวัติศาสตร์อันสำคัญของปวงชนชาวไทย ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงได้รับชัยชนะจากการกระทำยุทธหัตถีต่อพระมหาอุปราช ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต กราบบังคมทูลต่อดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ซึ่งเหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็งมั่นคงของชาติมาแต่ในอดีตกาล อันนำซึ่งมาความสุขสงบและเกียรติภูมิของราชอาณาจักรไทยมาถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ จิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องใน “ วันยุทธหัตถี” สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยทำการใช้เครื่องตัดวัชพืชเก็บกวาดขยะ และเก็บกวาดใบไม้แห้ง ที่บริเวณโรงเรียนชุมชนคำชะอี บริเวณถนนด้านหน้าของโรงเรียนและบริเวณ รพ.สต.คำชะอี นอกจากนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 (สอง-สี่) ได้นำเครื่องผลิตน้ำดื่ม มาแจกจ่ายให้ผู้บำเพ็ญประโยชน์อีกด้วย

ต่อมา พันเอกสันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 (สอง-สี่) นำกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยรถแบรคโฮ ขุดลอกคลอง และทำลายวัชพืชที่อยู่ในลำห้วยคำชะอี ระยะทางประมาณ 1 กม. เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำในลำห้วยเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 21/01/2023 09:51 น. by เสียงภูพานออนไลน์