ข่าวอัพเดทรายวัน

ภูกระดึงหนาวจัดเกิดปรากฎการณ์แม่คะนิ้งต้นไม้ใบหญ้าขาวโพลนท่ามกลางอุณหภูมิต่ำสุด7องศาเซลเซียส

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 สถานการณ์ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลย ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ นักท่องเที่ยวได้แห่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อสัมผัสกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงนี้ นักท่องเที่ยวจำนวนมากเป็นพิเศษ ที่ถนนคนเดิน อำเภอเชียงคาน ชมทะเลหมอกที่ภูทอก และมีเกิดทะเลหมอกในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภูเขาหลายแหล่ง

โดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่นักท่องเที่ยววัยรุ่นหนุ่มสาว ที่ท้าทายความสามารถเดินขึ้นไปพักแรมบนภูกระดึง ในช่วงนี้จะพบกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นแล้ว อุณหภูมิต่ำสุด 7.0 องศาเซลเซียส ชมทะเลหมอกที่ผานกแอ่น นอกจากนี้ที่บริเวณเส้นทางไปน้ำตกเพ็ญพบใหม่ และเส้นทางไปบริเวณสระอโนดาด นักท่องเที่ยวมีความประทับใจที่ได้พบเห็นแม่คะนิ้ง สภาพขาวโพลนตามต้นไม้ ใบหญ้า ต่างเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก ว่าครั้งหนึ่งที่ได้มาท่องเที่ยวบนภูกระดึง

นายสมพงษ์ ชมพูเทศ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเลย กล่าวว่า ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อากาศหนาว บริเวณยอดภู อากาศหนาวลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันตกในระดับบนเคลื่อนเข้าปกคลุม ภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็น ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย

จังหวัดเลย มีอากาศหนาว อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุดบริเวณยอดภู 8 – 12 องศาเซลเซียส
รายงานอุณหภูมิต่ำสุดตามอำเภอต่าง ๆ เมื่อเช้าวันนี้ (หน่วยวัดเป็นองศาเซลเซียส) ดังนี้ อ.เมืองเลย 11.1 อ.วังสะพุง 13.2 อ.ด่านซ้าย 15.0 อ.เชียงคาน 15.0 อ.ท่าลี่ 15.0 อ.ภูกระดึง 10.0 อ.ภูเรือ 10.5 อ.นาแห้ว 13.0 อ.ปากชม 13.0
อ.นาด้วง 14.0 อ.ภูหลวง 13.0 อ.ผาขาว13.0 อ.เอราวัณ15.0 อ.หนองหิน15.0

ส่วนที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเลย ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 7.0 อุทยานแห่งชาติภูเรือ 10.0 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 8.0 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย (อ.ภูเรือ) 7.5 อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (อ.นาแห้ว) 12.0 และอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าที่ อ.เมืองเลย 10.1 องศาเซลเซียส