ข่าวอัพเดทรายวัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ตั้งโต๊ะแจงถูกใส่ร้ายป้ายสีใช้คำรุนแรงงาบเงิน

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารฯและกรรมการตั้งโต๊ะชี้แจงถูกใส่ร้ายป้ายสี ยืนยันการบริหารงานสหกรณ์โปร่งใส สวนกลับกลุ่มผู้ไม่หวังดีปล่อยข่าวโซเชียล แน่จริงก็ให้ระบุชื่อคนมา หรือหากมีข้อมูลก็ให้นำมาร้องที่สหกรณ์ได้เลย พร้อมให้ตรวจสอบ อย่าได้ใช้คำรุนแรง “งาบ” และ “ยักยอก” มาใส่ร้ายกันมาแชร์ทางโซเชียล เพราะทำให้สหกรณ์ฯได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด นางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสหกรณ์ และตัวแทนกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ได้ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อทำความเข้าใจให้มวลสมาชิก ได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ยึดประโยชน์มวลสมาชิกเป็นหลัก ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส พร้อมยืนยันถูกใส่ร้ายป้ายสี ไม่ได้มีพฤติการณ์ตามที่กระแสข่าวโซเชียลเผยแพร่ออกไป ถูกกลุ่มคนไม่หวังดีใช้คำรุนแรงทำให้สังคมเกิดการเข้าใจผิด และสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงอย่างร้ายแรง

นางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด กล่าวว่า ตามที่ปรากฏในคลิปข่าว กล่าวหาและใส่ร้ายป้ายสีคณะกรรมการสหกรณ์ฯ บริหารจัดการไม่โปร่งใสนั้น โดยเฉพาะประเด็นที่ 1 จี้นายทะเบียนให้ยกเลิกประกาศการเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 003/2566 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สมัครรับการเลือกตั้งประธานกรรมการ โดยในคลิปข่าวอ้างว่า ข้อความดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนและละเมิดกฎกระทรวง ทั้งนี้ขอยืนยันว่าประกาศดังกล่าว และการเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นไปตามกฎกระทรวง และพรบ.สหกรณ์ฯ ปี 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ.2562

นางบุญหนา กล่าวอีกว่า สำหรับประเด็นที่ 2 ซึ่งข่าวที่ปรากฏในคลิปส่งต่อๆ กันทางเฟสบุ๊คและไลน์ กล่าวหากรรมการสหกรณ์ฯ และใส่ร้ายป้ายสีสหกรณ์ฯว่า กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ “งาบ ยักยอก แต่งบัญชี สมาชิก สสอค.เสียสิทธิ์ไม่ได้รับเงินสงเคราะห์” ขอชี้แจงว่า ไม่ได้เป็นความจริงตามคลิปในข่าว เป็นการใส่ร้ายกล่าวหาอย่างรุนแรง เป็นการหมิ่นประมาท โดยการโฆษณา ความเป็นจริงคือ ไม่มีการทุจริต ไม่มีการโอนเงินไปเข้าบัญชีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการส่วนตัว ตามเอกสารหลักฐานทางระบบบัญชี ทั้งการแต่งบัญชีก็ไม่ได้มีการแต่งเติมได้ เพราะสหกรณ์ฯ มีผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาต เป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือมาตรวจสอบทุกเดือน และหน่วยงานดังกล่าวก็มีจรรยาบรรณทางบัญชีอยู่แล้ว ที่สำคัญคำพูดที่ว่างาบและยักยอกนั้น เป็นคำพูดที่ใส่ร้ายป้ายสี รวมทั้งการใส่ร้ายเรื่องสมาชิกเสียชีวิตที่ไม่ได้เงิน ซึ่งหากแน่จริงก็ให้ระบุชื่อคนมา หรือหากมีข้อมูลก็ให้นำมาร้องที่สหกรณ์ได้เลย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์พร้อมให้ตรวจสอบ อย่าได้นำคำพูดที่ไม่ดีแล้วมาใส่ร้ายกันมาแชร์ทางโซเชียลเลย

นางบุญหนากล่าว เพิ่มเติมว่า ส่วนเรื่องสมาชิกเสียสิทธิ์ในเงินสงเคราะห์นั้น สมาชิก สสอค.ไม่ได้เสียสิทธิ์ประโยชน์ตามข่าว จะเห็นได้ว่าช่วงเดือนม.ค. – เม.ย. 2565 สมาชิก สสอค.เสียชีวิต 37 ราย ก็ได้รับเงินสงเคราะห์จากสมาคม สสอค. ครบทุกราย นี่คือเรื่องจริงตรวจสอบได้ ขอเรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ข้อความที่ปรากฏในคลิปข่าวที่ส่งต่อกันไปนั้นไม่เป็นความจริง เป็นการกล่าวหาและใส่ร้ายหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และขอยืนยันว่าสหกรณ์ฯ มีข้อมูลที่เป็นจริง ตามหลักฐานทางเอกสาร และได้มอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ แล้ว และเรายินดีให้ตรวจสอบได้