ข่าวอัพเดทรายวัน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยอำเภอบ้านแพง

วันที่ 24 มกราคม 2566 ที่หมู่ 1 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้แทนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนครพนม เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบให้กับครอบครัวของนางแดงต้อย แสงชาติ ที่บ้านเลขที่ 156 ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกัน 5 คนเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 21.30 น. เสียหายทั้งหลัง

นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยทรงห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ และต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว อันจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และผ่อนคลายความทุกข์ร้อนของประชาราษฎร์ทุกหนแห่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2506 เป็นต้นมา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด การดำเนินงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนครพนม เชิญถุงยังชีพและเงินพระราชทานมามอบให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จึงขอให้ครอบครัวผู้ประสบภัยได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่ทรงมีพระเมตตา

โดยตั้งแต่เกิดเหตุทุกภาคส่วนต่างระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของนางแดงต้อยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเข้าระงับเหตุ จากนั้นมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเป็นที่พักอาศัยและเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าห่ม เครื่องนอน และของใช้อื่น ๆ ที่จำเป็นจากประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมยังได้มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือรวมเป็นเงิน 10,000 บาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท พร้อมเสนอคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เนื่องจากเป็นครอบครัวที่มีเด็กอาศัยอยู่ด้วย ขณะเดียวกันมูลนิธิปอเต็กตึ้งก็มอบเงินช่วยเหลือ 15,000 บาท รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมกำลังพิจารณาอนุมัติเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์มาช่วยเหลือซื้อวัสดุเพื่อสร้างบ้านให้ใหม่ร่วมกับเงินบริจาค ซึ่งหากไม่เพียงพอองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมจะพิจารณาสนับสนุนเพิ่มเติม