ข่าวอัพเดทรายวัน

ชาวมหาสารคามร่วมกัน สืบสานประเพณีบวงสรวงแม่โพสพ

ที่บริเวณหอพระประธานกันทรวิชัย หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีบวงสรวงแม่โพสพ ในงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 โดยมี นางพรศรี  ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวมหาสารคาม เข้าร่วมพิธี โดยเริ่มต้นด้วยพิธีสงฆ์ จากนั้น พราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงแม่โพสพ ทำพิธีเสี่ยงทายคางไก่และเสี่ยงทายผิวไข่ประกาศทิศฟ้าร้องและคำทำนาย

โดยผลการทำนายปีนี้ปรากฏว่า ได้ยินเสียงฟ้าร้องทางทิศหรดี ฝนจะดี น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ ผู้คนเป็นสุข ผลทำนายคางไก่ ฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาล ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดี จากนั้นผู้ว่าฯและนายกเหล่ากาชาดฯ นำขบวนหาบปุ๋ยคอกไปใส่ในแปลงนา โดยร่วมกันสร้างสีสันด้วยการรำเซิ้งตามจังหวะกลองยาว เคลื่อนขบวนนำปุ๋ยคอกไปหว่านลงในแปลงนาอย่างสนุกสนาน แต่แฝงความสำคัญตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะถือเป็นการบำรุงดิน ทำให้ข้าวงอกงามดี ซึ่งพิธีบวงสรวงแม่โพสพ และพิธีหาบปุ๋ยคอกไปใส่ผืนนา ถือเป็นพิธีกรรมสำคัญส่วนหนึ่งในงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม “ประเพณีบุญเบิกฟ้า” เป็นประเพณีที่ชาวอีสานได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยมีความเชื่อว่า เมื่อถึง วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 24 มกราคม 2566 ฟ้าจะไขเปิดประตูฝนให้ตกลงสู่โลกมนุษย์ ชาวอีสานจึงถือเอาฤกษ์สำคัญนี้นำปุ๋ยคอก ที่ได้จากมูลโค กระบือ ไปใส่ในเรือกสวนไร่นาของตนเอง อย่างพร้อมเพียง เพื่อเป็นการฟื้นฟูบำรุงดิน ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม ถือได้ว่าเป็นจังหวัดเดียวในภาคอีสานที่ได้นำเอาประเพณีบุญเบิกฟ้ามาจัดเป็นงานประจำปีของจังหวัด เพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญในการฟื้นฟูบำรุงดิน เพื่อเตรียมสำหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป