ข่าวอัพเดทรายวัน

ผู้ช่วย ผบ.ตร.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการยกระดับการให้บริการประชาชน ที่ สภ.เมืองขอนแก่น

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 7 ก.พ.66 ที่ ลานอเนกประสงค์ สภ.เมืองขอนแก่น พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. ลงพื้นที่ ตรวจติดตามโครงการยกระดับการให้บริการประชาชน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ สภ.เมืองขอนแก่น โดยมี พล.ต.ต.เนติพงศ์ ธาตุทำเล รอง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส ผบก.ภ.จว ขอนแก่น พ.ต.อ.ถนอมสิทธิ์ วงษ์วิจารณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น พ.ต.อ.ปรีชา เก่งสาริกิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ให้การต้อนรับ ทั้งนี้สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ได้ดำเนินการตามโครงการนี้ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดำเนินการได้ดีและเป็นตัวอย่างในการให้บริการประชาชน

พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. กล่าวว่า ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และแนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ ตลอดถึงการดำเนินการเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อมุ่งหวังให้การบริการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยกำหนดให้ทุกหน่วยเร่งรัดดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อองค์กร ขอให้ทุกคนได้ตระหนักและร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจและมีจิตวิญญาณของการเป็นตำรวจ เชื่อว่าไม่เกินความสามารถของทุกคน

“โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีโครงการยกระดับการให้บริการประชาชน บนโรงพักทุกแห่ง เน้นการบริการให้สะดวกรวดเร็วแบบ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ หรือ one stop serviceไม่ให้ประชาชนต้องรอนาน มีการให้บริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใส มีห้องน้ำสะอาด และที่จอดรถ โดยให้ประชาชนทุกคนที่มาติดต่อโรงพัก เหมือนมาบ้านหลังที่ 2 อีกทั้งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล โดยได้เน้นย้ำถึงการป้องกันและปราบปรามที่เด็ดขาด ตามมาตรการต่างๆ และแผนพิทักษ์ภัยให้ประชาชน เพื่อทำให้ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุข”

ผู้ช่วย ผบ.ตร. กล่าวอีกว่า สำหรับการเดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับการให้บริการประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในครั้งนี้ที่ สภ. เมืองขอนแก่น ซึ่งจากได้รับรายงานการดำเนินการตามโครงการอยู่ในเกณฑ์ที่ดำเนินการได้ดีถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการให้บริการประชาชน ในการนี้ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้ขอบคุณและนำสิ่งของมอบให้เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดภูธรจังหวัดขอนแก่น และ สภ.เมืองขอนแก่นทุกนาย ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ที่ดูแลประชาชน ด้วยความอดทน อดกลั่น ไม่หวั่นกับสถานะการณ์ต่างๆในช่วงเวลาที่ผ่านมา