ข่าวอัพเดทรายวัน

อำเภอสตึก เตรียมจัดเทศกาลกินปลาน้ำมูลและลาบปลาชิงแชมป์โลก พร้อมชมการแสดงแสงสีเสียงตำนานเซราะตึ๊กยิ่งใหญ่

อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์เตรียมจัดใหญ่ “เทศกาลกินปลาน้ำมูล เซราะ-ตึ๊ก” สืบสานวิถีชุมชน ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และลาบปลาชิงแชมป์โลก พร้อมชมการแสดง แสง สี เสียง ตำนานเซราะ-ตึ๊ก เมืองแห่งสายน้ำยิ่งใหญ่ตระการตา

วันที่ 8 ก.พ.66 นายกัลวลินทร์ เมืองแก้ว นายอำเภอสตึก พร้อมด้วยผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสตึก ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงาน “เทศกาลกินปลาน้ำมูลและงานกาชาดอำเภอสตึก ประจำปี 2566” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก และสวนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชุมชน สู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และนำรายได้จากการจัดร้านมัจฉากาชาด ฉลากการกุศลไปสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดใจการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก

โดยในงานจัดให้มีการแสดงแสงสีเสียง “ตำนานเเซราะ-ตึ๊ก” เมืองแห่งสายน้ำ การแสดงแสงสีเสียง “สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์” การแสดงของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสตึก การประกวดร้องเพลง “ผู้นำเสียงทองพร้อมหางเครื่องประกอบ” ประกวดการแสดง “ท้องถิ่นอลังการโชว์” ประกวดเดินแบบผ้าไทยการกุศล ประกวดหนูน้อยกาชาด ประกวดซุ้มภูมิปัญญาท้องถิ่น “ของดีอำเภอสตึก” ประกวดวาดภาพหัวข้อ “สตึกบ้านเฮา” ประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันหุงข้าวแบบโบราณ และการแข่งขันประกอบอาหารประเภทปลา การแข่งขันประกอบอาหาร “ลาบปลา” ชิงแชมป์โลก แข่งขันเรือแจว แข่งขันจับปลา แข่งขันวอลเลย์บอล กิจกรรมกินพาแลง (กินข้าวแลง ฮักแพงกัน) การออกร้านมัจฉากาชาด ออกสลากกาชาดการกุศล การจำหน่ายสินค้า OTOP และตลาดปลา

นายกัลวลินทร์ เมืองแก้ว นายอำเภอสตึก เปิดเผยว่า อำเภอสตึกมีศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดถือปฏิบัติกันมายาวนาน การจัดงานเทศกาลกินปลาน้ำมูล และงานกาชาดอำเภอสตึก ประจำปี 2566 ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอำเภอสตึก ผ่านการบอกเล่าโดยการแสดงแสง สี เสียง “ตำนานเซราะ-ตึ๊ก” เมืองแห่งสายน้ำ เป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับชุมชน มีการจัดแสดงและจำหน่ายของดีของอำเภอสตึก ได้แก่ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอสตึก ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชน หัตถกรรมพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน โดยการสาธิต การประกวด และการจัดจำหน่าย ในราคาพิเศษ การหารายได้เพื่อดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอสตึก ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก โดยการออกรางวัลสลากการกุศล จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ไปเที่ยวชมงานและร่วมทำบุญกับกิ่งกาชาดอำเภอ ระหว่างวันที่ 16 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่จะถึงนี้

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 09/02/2023 11:07 น. by เสียงภูพานออนไลน์