ข่าวอัพเดทรายวัน

จังหวัดนครพนม กิจกรรมสภากาแฟ “นครพนมยามเช้า”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 น. ที่บ้านพักรับรองริมโขง ทิวเขา บ้านท่าควาย ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และพลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ร่วมกันเป็นประธานในการจัดกิจกรรมสภากาแฟ “นครพนมยามเช้า” ประจำเดือน ก.พ.66 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม กิจกรรมสภากาแฟ “นครพนมยามเช้า” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาจังหวัด ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

สำหรับกิจกรรมสภากาแฟ “นครพนมยามเช้า” ในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม และในครั้งถัดไปจะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 09/02/2023 21:09 น. by เสียงภูพานออนไลน์