ข่าวอัพเดทรายวัน

อำนาจเจริญ จัดพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดอำนาจเจริญ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี ประจำปี 2566 พร้อมทั้งอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ให้โอวาท มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีแก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อีกทั้งมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนา โดยมี นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมในพิธี จ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่า กองอาสารักษาดินแดน เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 69 ปี สำหรับกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 โดยมีกองร้อยอาสารักษาดินแดน ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรง รวมทั้งสิ้น 8 กองร้อย และปัจจุบันมีการสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทั้งจังหวัด จำนวน 139 อัตรา ในอดีตที่ผ่านมา ภารกิจหลักของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน คือการเป็นกองกำลังประจำถิ่น เพื่อต่อสู้และปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ แม้ในปัจจุบันภัยคุกคามจะหมดไปแล้วก็ตาม แต่ภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ก็ยังคงมีปริมาณมากตามสถานการณ์ของบ้านเมือง โดยเฉพาะการช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้เล็งเห็นความสำคัญของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้เสียสละชีวิตปกป้องแผ่นดินไทย และให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจนถึงทุกวันนี้ จึงได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ 1. การจัดชุมนุม ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อรับฟังสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และโอวาทผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด 2. การมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี จำนวน 4 ราย และ 3. การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 40 ทุน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัด