ข่าวอัพเดทรายวัน

ผู้ว่าฯนครพนม ชวนปั่นทุกวันอาทิตย์ เพิ่มความฟิตก่อนปั่นข้ามโขงไหว้พระธาตุศรีโคดตะบอง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณถนนสุนทรวิจิตร หน้าลานพญาศรีสัตตนาคราช เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นชายโขงที่จังหวัดนครพนมได้บูรณาการหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนได้มาออกกำลังกาย สร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรม สร้างการรับรู้ถึงสถานที่สำคัญที่มีกระจายอยู่ตลอดเส้นทางริมฝั่งแม่น้ำโขง กระตุ้นให้ทุกคนอยากมาสัมผัสวิถีชีวิตความสวยงามแบบ Slow life ที่ปั่นแบบชิล ๆ ไปก็ถึง

โดยมีเส้นทางการปั่นหลักแบ่งออกเป็น 2 เส้นทางคือระยะ 5 กิโลเมตรจะปั่นจากบริเวณหน้าพญาศรีสัตตนาคราชไปยังหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า ซึ่งเส้นทางนี้จะผ่านวัดโพธิ์ศรี วัดกลาง วัดมหาธาตุ วัดพระอินทร์แปลง ก่อนจะเข้าสู่หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า โดยแต่ละวัดก็จะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันมีเรื่องเล่าและตำนานและความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป เช่น วัดมหาธาตุจะมีพระธาตุนคร เป็นพระธาตุประจำวันเกิดคนที่เกิดเสาร์ วัดพระอินทร์แปลงมีการสร้างพระประธานที่แม้นช่างตั้งใจสร้างอย่างไรก็ไม่เสร็จสมบูรณ์โดยเฉพาะเศียรขององค์พระ จนต้องล้มเลิกกระทั่งเจ้าอาวาสสมัยนั้นได้นิมิตว่ามีพระอินทร์พร้อมเหล่าเทพยดาแปลงกายมาช่วยหล่อเศียรพระ จึงได้มีการหล่อองค์พระขึ้นใหม่อีกครั้งและแล้วเสร็จด้วยความสมบูรณงดงามเป็นองค์พระประธานเนื้อทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 59 นิ้ว ส่วนอีกเส้นทางคือระยะทาง 11.5 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางนี้จะปั่นไปจนถึงสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) โดยจะผ่านสถานที่สำคัญที่มีความสวยงามและมีประวัติเรื่องเล่าที่แตกต่างกันออกไป เช่น หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ที่ชาวเวียดนามสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงไมตรีจิตของคนไทยในครั้งที่ชาวเวียดนามมาลี้ภัยอาศัยอยู่ในนครพนมช่วงสงครามเดียนเบียนฟู พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุที่เมื่อครั้งอดีตเป็นสถานที่ปฏิบัติราชการในการว่าคดีความ พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่า ที่การสร้างไม่มีการตอกตะปูแม้แต่ดอกเดียวแต่ใช้การเข้าเดือยไม้แทนมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมโคโลเนียลแบบตะวันตก ตามมาด้วยรองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง ที่เป็นโบสถ์คริสตจักรที่สวยงาม อุโมงค์นาคราชที่เป็นเส้นทางจักยานเป็นอุโมงค์เหล็ก ระยะทางประมาณ 307 เมตร หมู่บ้านไทแสกซึ่งเป็น1ใน 9 ชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนม ก่อนจะไปสินสุดที่สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3

โดยในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ยังได้พูดถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมที่อยากให้ทุกคนมาชมแล้วจะหลงรัก และการที่จะมีการจัดกิจกรรมปั่นข้ามโขงไปไหว้พระธาตุศรีโคดตะบอง เรียนรู้หมู่บ้านชนเผ่าชาวลาว ยังแขวงคำม่วน สปป.ลาว เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีเชื่อมสิ่งดีๆกระตุ้นการท่องเที่ยว 2 ฝั่งโขง ที่จะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม และบรรยากาศบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีความสวยงามไม่แพ้กัน โดยเบื้องต้นได้มีการประสานและวางรายละเอียดที่จะจัดกิจกรรมในวันที่ 26 มีนาคม 2566 ที่จะถึง ดังนั้นในช่วงนี้จึงอยากให้ทุกคนได้มาปั่นไปด้วยกันในทุกวันอาทิตย์ เป็นการสร้างความฟิตก่อนปั่นข้ามโขง ที่มีระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร