ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์สุดยอดเมนูขนมจีนโอชาน้ำยากุ้งสร้างชื่อซิวรางวัลรองชนะเลิศ

ผู้ถูกคุมความประพฤติ ในการดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประกวดแข่งขันการทำอาหารโครงการ street food สร้างอาชีพ season 2 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุดรธานี โชว์เสน่ห์ปลายจวักด้วยเมนูขนมจีนโอชาน้ำยากุ้งกาฬสินธุ์ และเมนูขนมถั่วแปบแป้งนุ่ม ก่อนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทั้ง 2 เมนูจากผู้เข้าร่วมประกวด 15 ทีม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายประหยัด ไม้แพ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ ประกอบด้วย น.ส.รัฐติกร ธรรมจันทร์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ, นายสุรเชษฐ์ ประสมศรี พนักงานคุมประพฤติ, นายนัตติพล ศรีธร พนักงานคุมประพฤติ, นางนิ่มนวล ศรีสว่างวงศ์ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์, นางวาสนา ภูผานิล อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ พร้อมอาสาสมัครคุมประพฤติ ได้นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่อยู่ในการดูแลของสำนักงานคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประกวดแข่งขันการทำอาหารโครงการ street food สร้างอาชีพ season 2 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 10 ก.พ.66 ที่ผ่านมา โดยมีสำนักงานคุมประพฤติในสังกัดภาค 4 เข้าร่วมการประกวดแข่งขันจำนวน 15 สำนักงาน

นายประหยัดกล่าวอีกว่า ประกวดแข่งขันการทำอาหารโครงการ street food สร้างอาชีพ season 2 ดังกล่าว ผู้ถูกคุมประพฤติในการดูแลของสำนักงานคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ สามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้ง 2 ประเภท คือประเภทอาหารคาว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เมนูขนมจีนโอชาน้ำยากุ้งกาฬสินธุ์ และประเภทอาหารหวาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เมนูขนมถั่วแปบแป้งนุ่ม โดยทั้งสองประเภทได้รับเงินรางวัลรางวัลๆละ 3,000 บาท

“สำนักงานคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์ ต้องขอขอบพระคุณทางชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ จ.กาฬสินธุ์และคณะคหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ให้การสนับสนุนสถานที่ฝึกซ้อมและสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับ จ.กาฬสินธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมนูขนมจีนโอชาน้ำยากุ้งกาฬสินธุ์ ที่ได้นำวัตถุดิบในจังหวัด คือกุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์ มาทำอาหารแข่งขัน สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับ จ.กาฬสินธุ์ และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรให้มีรายได้อีกด้วย” นายประหยัดกล่าว

ทั้งนี้โครงการ street food สร้างอาชีพเป็นโครงการที่กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมและสมาคม the chef แห่งประเทศไทยได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในการดูแลของกรมคุมประพฤติ ได้ฝึกฝนทักษะและแข่งขันปะกวดการทำอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ สามารถต่อยอดไปเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป