ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม พบค่า PM2.5 สูงถึง 103 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์ มีผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศของกองจัดการสภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ได้เปิดเผยรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศที่บริเวณตำบล ในเมือง อ.เมือง จังหวัดนครพนม โดยตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน( PM2.5) ค่าเฉลี่ย 24 ชม.อยู่ที่ 103 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงอยู่ในเกณฑ์ มีผลกระทบต่อสุขภาพ และมีแนวโน้มทรงตัว นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10ไมครอน( PM10) มีค่า 138 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์ มีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่ามลพิษในอากาศ โอโซน ไนโตรเจนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ของจังหวัดนครพนม อยู่ในระดับ 213 คุณภาพอากาศ มีผลกระทบต่อสุขภาพ

โดยพบว่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ลดลงจากช่วงต้นเดือน ซึ่งมีค่าสูงถึง 158 มคก./ลบม. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ออกประกาศเตือนและให้คำแนะนำในการป้องกันสุขภาพ ในช่วงที่จังหวัดนครพนม มีค่า PM2.5 สูง ให้ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภทหรือ หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพรุนแรงควรปรึกษาแพทย์ ทันทีโดยประชนกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบได้เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง