ข่าวอัพเดทรายวัน

ศรีสะเกษ พ่อเมืองซับน้ำตาลุงพิการถูกไฟไหม้บ้านทั้งหลัง นำเงินและสิ่งของพระราชทาน

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณบ้านเลขที่ 145 บ้านแทรง หมู่ที่ 1 บ้านแทรง ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจที่บ้านเรือนเสียหายจากเพลิงไหม้ทั้งหลัง โดยมี นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ นายเวช พันธ์ทอง อายุ 57 ปี เป็นเจ้าของบ้าน ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพ รายได้ต่อเดือนประมาณ 1,000 บาท (เบี้ยคนพิการ) และได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยมีหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เช่น สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยบำรุงขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ด้วย

โดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 17.30 น.ของวันที่ 20 ก.พ. 2566 ได้เกิดเหตุอัคคีภัย บริเวณบ้านเลขที่ 144 หมู่ที่ 1 บ้านแทรง ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ ซึ่งเป็นบ้านของนายเวช พันธ์ทอง ได้รับความเสียหายทั้งหลังพร้อมทรัพย์สิน มูลค่าความเสียหายประมาณ 40,000 บาท ซึ่งการได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ นำความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้แก่ นายเวช พันธ์ทอง และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง