ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม เปิดโครงการ ‘สุขภาพดี ชีวีมีสุข@ท่าอุเทน’ บริการตรวจสุขภาพประชาชน

ที่ หอประชุมอำเภอท่าอุเทน นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีโครงการ ‘สุขภาพดี ชีวีมีสุข@ท่าอุเทน’ บริการตรวจสุขภาพประชาชน โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วม Kick Off พิธีเปิด “โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข@ท่าอุเทน”

ทั้งนี้ อำเภอท่าอุเทน โดยคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอท่าอุเทน (คปสอ.ท่าอุเทน) บูรณาการภารกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัด “โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข@ท่าอุเทน” ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย และส่งต่อกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขต่อไป โดยจัดให้มีการดำเนินการ kick off เปิดโครงการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี โดยวันนี้มีกิจกรรมตรวจคัดกรองตามชุดสิทธิประโยชน์ของแต่ละกลุ่มวัย อาทิ การตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย การคัดกรองสายตา โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สุขภาพจิต สุขภาพช่องปาก คัดกรองความเสี่ยงผู้สูงอายุ บริการการแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นภัยสุขภาพที่สำคัญ เพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลตนเองครอบครัว และคนในชุมชนได้

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 18/03/2023 15:06 น. by อินทรีภูพาน