ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์เดินวิ่งการกุศลเพื่อคนรักษ์สุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการเดิน -วิ่งการกุศล Bueng Aram Supermini marathon (บึงอร่าม ซุปเปอร์มินิมาราธอน) ครั้งที่ 1 หารายได้สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน รณรงค์การออกกำลังกาย นำสู่ความร่ำรวยสุขภาพ ร่ำรวยวัฒนธรรมและร่ำรวยน้ำใจ ตามหลักการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 26 มีนาคม 2566 เวล 05.00 น. ที่บริเวณบึงอร่าม องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการเดิน -วิ่งการกุศล Bueng Aram Supermini marathon (บึงอร่าม ซุปเปอร์มินิมาราธอน) ครั้งที่ 1 โดยมีนายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด นายวราพงษ์ เศรษฐรักษา นายก อบต.ยางตลาด นางเพ็ญศรี แสงดารา ปลัด อบจ.กาฬสินธุ์ นายสมัย ภูคงน้ำ ปลัด อบต.ยางตลาด นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา เจ้าของเจ้นางโรงทาน พร้อมด้วยนักวิ่งทั้งในพื้นที่และจากหลายจังหวัด ทั่วประเทศจำนวน 1,309 คน ร่วมกิจกรรม

นายวราพงษ์ เศรษฐรักษา นายก อบต.ยางตลาด กล่าวว่าการจัดโครงการเดิน -วิ่งการกุศล Bueng Aram Supermini marathon ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ อบต.ยางตลาด ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ รวมทั้งภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อหารายได้สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.ยางตลาด ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2554 ในลักษณะ 1 : 1 : 1 คือประชาชน 1 ส่วน รัฐบาล 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนจำนวน 1,809 คน โดยกำหนดสมทบกองทุนเพียงวันละ 1 บาท

“ทั้งนี้ เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันบนพื้นฐานแนวคิดให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี และสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพ ซึ่งทั้ง 2 กองทุน อยู่ภายใต้การบริหารจัดการและการส่งเสริมของ อบต.ยางตลาด ประกอบกับเป็นการสนองนโยบายของ จ.กาฬสินธุ์ ตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดของนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ 3 ร่ำรวย ซึ่งเป็นแนวทางพัฒนาและหลักการทำงาน ร่ำรวยที่ 3 ร่ำรวยสุขภาพ โดยโครงการเดิน-วิ่งการกุศลครั้งนี้ กำหนดการเดิน-วิ่ง ประเภท FUN RUN ระยะทางไม่เกิน 5 กม. และประเภท Supermini marathon ระยะทาง 14.80 กม. โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,309 คน” นายวราพงษ์กล่าว

ด้านนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จ.กาฬสินธุ์มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย รวมทั้งของดีและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ไว้คอยต้อนรับมาเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศตลอดปี ทั้งนี้ ทางจังหวัดให้การสนับสนุนทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ อปท.และภาคเอกชน ในการจัดโครงการต่างๆเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงิน ที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว เช่น การจัดแข่งขันเซปักตะกร้อ การจัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศลในหลายๆพื้นที่ ทั้งที่ผ่านมาและจะดำเนินการต่อไป รวมทั้งการจัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล Bueng Aram Supermini marathon ครั้งที่ 1 ที่ อบต.ยางตลาดได้จัดขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากบรรดานักวิ่ง ทั้งนักวิ่งสมัครเล่น นักวิ่งอาชีพ และคนรักษ์สุขภาพภายในพื้นที่ และต่างจังหวัดทั่วประเทศเป็นอย่างดียิ่ง

“ถือเป็นเรื่องที่ดี ที่การจัดโครงการต่างๆของทางจังหวัด และตามที่หลายหน่วยงานได้จัดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง อย่างเช่นการจัดโครงการเดิน-วิ่งรายการต่างๆ ถึงแม้จะมีการจัดบ่อยครั้ง แต่ก็พบว่าสถิติคนร่วมกิจกรรมมากขึ้น แสดงออกถึงผู้คนให้ความสนใจเรื่องการรักษาและดูแลสุขภาพ ควบคู่กับการท่องเที่ยว ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจชุมชนและระดับภูมิภาคสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทำงาน 3 ร่ำรวย 3 ใจ คือร่ำรวยวัฒนธรรม ร่ำรวยสุขภาพและร่ำรวยน้ำใจ ที่ประกอบด้วยเข้าใจ ไว้ใจ และร่วมใจ เพื่อพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ ไปสู่เมืองแห่งความร่ำรวย และเมืองแห่งความสุข ที่ทุกคนต้องการ” นายศุภศิษย์กล่าวในที่สุด

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 26/03/2023 13:05 น. by เสียงภูพานออนไลน์