ข่าวอัพเดทรายวัน

ขอนแก่น ชื่นมื่น! เลี้ยงเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาว

ทุกภาคส่วนจังหวัดขอนแก่น”ร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาว พ.ศ. 2566เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ประชาชนทั้งสองประเทศเปรียบเสมือนญาติพี่น้อง มีศิลปะ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกัน จึงทำให้ประชาชนของทั้งสองประเทศมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันตลอดมา วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมนั้น ชาวไทย และชาวลาว ถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีใให้แก่ชีวิต ครอบครัว ญาติพี่น้อง ที่ต่างมารวมตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ณ ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาว พ.ศ. 2566 ณ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย ณ ขอนแก่น โดยมี ท่านสมสัก วิไลทอน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย ณ จังหวัดขอนแก่น ท่านคำพัน อันลาวันเอก อัครรัฐทูตผู้แทนถาวร ประจำองค์การ UNESCAPภายในงานได้รับเกียรติจาก Mr.Liao Junyun กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น, H.E. Mr. Chu Duc Dung กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติร่วมถ่ายรูป และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ ลาว พ.ศ..2566 ณ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย ณ ขอนแก่น ที่ได้จัดขึ้นในวันนี้ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ประชาชน ทั้งสองประเทศเปรียบเสมือนญาติพี่น้อง มีศิลปะ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกัน จึงทำให้ประชาชนของทั้งสองประเทศมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันตลอดมา

นายไกรสร กล่าวด้วยว่าตามวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมนั้น ชาวไทย และชาวลาว ถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีใให้แก่ชีวิต ครอบครัว ญาติพี่น้อง ที่ต่างมารวมตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน โดยวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย ณ จังหวัดขอนแก่นได้จัดงานเลี้ยงฉลองบุญปีใหม่ลาว ประจำปี 2566 ขึ้นถือเป็นการเริ่มต้นสิ่งที่ดี พวกเราชาวจังหวัดขอนแก่น ขอต้อนรับ ในโอกาสที่มารับตำแหน่ง ณ จังหวัดขอนแก่น ในนามของประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ขอสวัสดีปีใหม่ ท่านสมสัก วิไลทอน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย ณ จังหวัดขอนแก่น และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน ในวันนี้ ขออวยพรให้ทุกท่าน และครอบครัว มีสุขภาพ พลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ และขออวยพรให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความรุ่งเรือง มั่นคง สถาพร ประสบความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกันในทุกๆ ด้านอย่างยั่งยืนตลอดไป.

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 03/04/2023 15:13 น. by อินทรีภูพาน