ข่าวอัพเดทรายวัน

พลังศรัทธาแน่นวัด พร้อมใจประกอบพิธียกยอดพระธาตุมรุกขนคร

วันที่ 15 เมษายน 2566 ที่วัดมรุกขนคร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม บรรยากาศเนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมประกอบพิธียกยอดพระธาตุมิ่งเมืองมรุกขนคร หรือที่หลายคนรู้จักในนามพระธาตุมรุกขนคร ซึ่งเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืน โดยก่อนที่จะมีการประกอบพิธีทุกคนได้ร่วมกันแห่อัญเชิญยอดพระธาตุที่ทำจากทองคำ พร้อมกระดิ่งทองคำชัยมงคล และมณฑปไปรอบบริเวณวัด เป็นจำนวน 3 รอบ จากนั้นนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียน นำทุกคนร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย เมื่อเสร็จพิธี พระเทพวรมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีเจิมยอดฉัตรพระธาตุและมณฑป จากนั้นจึงเป็นการอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดพระธาตุมรุกขนคร

พระธาตุมรุกขนคร ตั้งอยู่ภายในวัดมรุกขนคร ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุราวสามร้อยปี สร้างขึ้นโดยพระบรมราชาซึ่งเป็นท่านเจ้าเมืองมรุกขนคร ในส่วนขององค์พระธาตุมรุกขนครนั้นเป็นพระธาตุบริวารของพระธาตุพนมองค์ที่อายุน้อยที่สุด สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2536 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ค่าก่อสร้างรวม 35,000,000 บาท โดยได้รับการอุปถัมภ์จากหม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ ราชเลขาธิการ และคุณหญิงบุญศรี สนธยางกูล พร้อมด้วยศรัทธาจากญาติโยมทั่วทุกสารทิศ ซึ่งองค์พระธาตุมีลักษณะคล้ายพระธาตุพนมแต่มีขนาดเล็กกว่า โดยองค์พระธาตุจะมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมก่ออิฐถือปูน ฐานกว้างด้านละ 20 เมตร สูง 50.9 เมตร ทาด้วยสีขาวและตกแต่งลวดลายสีทองทำให้มีความสวยงามมองเห็นลวดลายอันวิจิตรได้อย่างชัดเจน ด้านบนยอดประดับด้วยฉัตรทองภายในบรรจุพระสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้จากการค้นพบซากปรักหักพังของพระธาตุในอดีต พร้อมทั้งแก้วแหวนเงินทอง ส่วนบริเวณโดยรอบองค์พระธาตุจะมีกำแพงแก้วและซุ้มประตู หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นทิศประจำของผู้เกิดวันพุธกลางคืน โดยทิศดังกล่าวมี พระควัมปติ หรือพระสีวลี เป็นพระอรหันต์ประจำทิศ ผู้เป็นเอตทัคคะเลิศกว่าพระภิกษุทั้งหลายในเรื่องโชคลาภ ผู้ที่เกิดวันพุทธกลางคืน จึงเก่งทางด้านการค้า การเสี่ยงโชค และเป็นที่รักของคนรอบข้างจากอิทธิพลของเทวดาประจำวัน ส่งผลให้ผู้ที่ได้มากราบนมัสการพระธาตุมรุกขนครแห่งนี้ ได้รับอานิสงส์เป็นคนที่ช่างคิด มีความรอบรู้ ค้าขายเก่ง มีจิตใจโอบอ้อมอารีมีน้ำใจกว้างดุจมหาสมุทร

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีศาสนสถานที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น พระอุโบสถ ศาลเจ้าปู่ขอม พญานาค 3 ตน และพระโพธิสัตว์กวนอิม และยังมีองค์พระพุทธรูปมากมายให้พุทธศาสนิกชนได้มาสักการะกราบไหว้