นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ออกให้บริการจัดทำบัตรประชาชนแก่ผู้ป่วยติดเตียง

นายอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 62 นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้สำนักทะเบียนอำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการฯ ในเขตพื้นที่ตำบลดงมอน และตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 16 ราย

พร้อมนี้นายอำเภอเมืองมุกดาหารได้ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ให้แก่กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการฯ จำนวน 16 ชุด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต และสามารถทำให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของรัฐได้อย่างเท่าเทียม การดำเนินการดังกล่าว สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการและครอบครัวเป็นอย่างมาก..