กาฬสินธุ์ตักบาตรอุทิศกุศลแก่บรรพบุรุษชาวกาฬสินธุ์ (ชมคลิป)

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำพุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ อุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พุทธศาสนิกชนผู้ร่วมปฏิบัติธรรม ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่ออุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้ล่วงลับไปแล้ว ที่สร้างบ้าน สร้างเมืองกาฬสินธุ์ ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้ และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อครอบครัวชาวกาฬสินธุ์ทุกคน
สำหรับการทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมงานปฏิบัติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 04/12/2019 19:58 น. by เสียงภูพานออนไลน์