กาฬสินธุ์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (ชมคลิ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ประชาชน สวมใส่เสื้อสีเหลืองทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศา มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.สมนึก มิควาฬ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนมากสวมใส่เสื้อสีเหลือง ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมีพระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เจ้าคณะจังหวัด (ธรรมยุต) และเจ้าคณะภาค 8 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งข้าวสารอาหารส่วนหนึ่งที่ประชาชนร่วมกันทำบุญจะนำไปมอบให้กับวัดและครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย

โดยพสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์อย่างหาที่สุดมิได้ ทรงพระราชทานโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ อาทิ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ร่องคำ, โครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ที่นำน้ำจากจังหวัดมุกดาหารผ่านภูเขามาให้ชาวอำเภอเขาวง ปลูกข้าวเหนียวเขาวง จนทำให้มีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้ และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย