จิตอาสากาฬสินธุ์ร่วมพัฒนาหนองไชยวานในวันพ่อแห่งชาติ (ชมคลิป)

จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาหนองไชยวาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร. 9 วันพ่อแห่งชาติ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมนึก มิควาฬ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นางจินตนา สูตรมงคล รักษาการขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวชนกพร โพธิสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษา ลูกเสือ รด.จิตอาสา และประชาชนจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 2,000 คนร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพัฒนาลำน้ำ คูคลอง บริเวณหนองไชยวาน แหล่งน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โดยร่วมกันกำจัดผักตบชวาที่อยู่บริเวณโดยรอบ ตัดหญ้า เก็บขยะ กวาดเศษใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ และปล่อยปลา ตะเพียน ยี่สก และปลาบึก รวม 100,020 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์หลายโครงการเช่น โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมา จากพระราชดำริ บ้านแดนสามัคคี. ตำบลคุ้ม เก่า อำเภอเขาวง , โครงการพัฒนาลุ่มน้ำพะยังตอนบน อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ , โครงการอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วย และศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้