ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรชาวบ้านหนองแฝกจัดงานบุญบั้งไฟตะไลแสนติดร่มขอฝน

ชาวบ้านหนองแฝก ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร ได้พากันจัดงานบุญบั้งไฟตะแสนเพื่อบูชาพญาแถนขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและยังเป็นการอนุรักษ์การทำบั้งไฟตะไลซึ่งเป็นภูมิปัญญาของช่างทำบั้งไฟที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษโดยเฉพาะการทำบั้งไฟตะไลให้คงอยู่สืบไปและเป็นเพียงหมู่บ้านเดียวในยโสธรที่มีการจัดงานบุญบั้งไฟตะไลติดร่มเพื่อความปลอดภัยของผู้ชม

ชาวบ้านหนองแฝก ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็นเพียงหมู่บ้านเดียวของจังหวัดยโสธรที่ได้มีการจัดงานบุญบั้งไฟตะไลแสนขึ้นเพียงแห่งเดียวและแห่งแรกของยโสธร โดยเมื่อถึงช่วงเดือนหกของทุกปีชาวบ้านก็จะได้ร่วมกันจัดงานบุญบั้งไฟตะไลขึ้นเพื่อเป็นการบูชาพญาแถนขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลให้ชาวบ้านได้มีน้ำเพียงพอในการทำนาปีต่อไปและนอกจากนี้แล้วยังเป็นการอนุรักษ์การทำบั้งไฟตะไลเอาไว้ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของช่างทำบั้งไฟที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษโดยเฉพาะการทำบั้งไฟตะไลให้คงอยู่สืบไป ซึ่งภายในงานได้มีการจุดบั้งไฟตะไลแสนและตะไลหมื่น จำนวนกว่า 30 บั้ง ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันตลอดทั้งวันแต่ที่พิเศษของการจุดบั้งไฟตะไลที่หมู่บ้านแห่งนี้ คือ บั้งไฟตะไลทุกบั้งที่นำไปจุดจะติดร่มทุกบั้งเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่ไปชมการจุดบั้งไฟตะไลเพราะเวลาที่จุดบั้งไฟตะไลพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจนดินปืนหมดแล้วร่มที่ติดไปก็จะกางออกทันทีทำให้ซากบั้งไฟค่อยๆลอยลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากและนอกจากผู้ชมจะได้ชมการจุดบั้งไฟตะไลขึ้นสูงแล้วยังได้ลุ้นกันว่าร่มที่ติดไปกับบั้งไฟตะไลจะกางหรือไม่ และการจุดบั้งไฟตะไลที่นี่จะไม่มีการแข่งขันหรือการจับเวลาของบั้งไฟที่พุ่งขึ้นสู่อากาศเพราะเป็นการจุดบูชาพญาแถนและจุดโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมเท่านั้น

นายทองขาว ทาสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองแฝก ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร บอกว่า การจัดงานบุญบั้งไฟตะไลแสนของชาวบ้านหนองแฝกได้มีการเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2520 และมีการจัดงานติดต่อกันต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนถึงขณะนี้ โดยพระครูพัฒนา ปัญญาปสูติ เจ้าอาวาสวัดหนองแฝก ซึ่งเป็นช่างทำบั้งไฟตะไลที่ได้สืบทอดวิชาความรู้การทำบั้งไฟตะไลมาแต่บรรพบุรุษ ได้ริเริ่มการจัดงานบุญบั้งไฟตะไล เพราะแต่ก่อนการจุดบั้งไฟตะไลจะจุดโชว์เฉพาะในงานประเพณีต่างๆเท่านั้น เช่น วันออกพรรษา และงานกฐิน เพื่อเป็นการอนุรักษ์การทำบั้งไฟตะไลให้คงอยู่พระครูพัฒนา ปัญญาปสูติ จึงได้ฟื้นฟูการทำบั้งไฟตะไลกลับมาอีกครั้งพร้อมกับได้เริ่มจัดงานบุญบั้งไฟตะไลแสนตั้งแต่ปี 2520 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งต่อมาทางเทศบาลตำบลตาดทอง เห็นความสำคัญของประเพณีภายในชุมชนที่ควรอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไปทางเทศบาลตำบลตาดทองจึงได้จัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อสนับสนุนการจัดงานบุญบั้งไฟตะไลแสนของชาวบ้านหนองแฝกเป็นประจำทุกปี