ข่าวอัพเดทรายวัน

“บุญลือ” นำ กมธ.กีฬาฯปิดแข่งขันกีฬาคนหูหนวกสุดยิ่งใหญ่
พร้อมสนับสนุนผู้พิการ-พัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเลิศ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ.ศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม การกีฬาแห่งประเทศไทย ส.ส.ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีปิด “การแข่งขันกีฬาแบดมินตันคนหูหนวกแห่งประเทศไทยประจำปี 2563”

โดยมี ดร.อาณัติ วัชรางกุร ณ เชียงใหม่ นายกสมาคม,พลเอก นายแพทย์ นฤดล ประภาวัต ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมฯ,หม่อมหลวงณัฐสรัลพร รัชตะนาวิน ที่ปรึกษาสมาคมฯ,นายธัชนาถ ทองประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ผู้แทนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับ

ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 เกิดขึ้นตามที่สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน กีฬาคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 2 ประกอบไปด้วย 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย เทควันโด ฟุตบอล กรีฑา เทเบิลเทนนิส โบบว์ลิ่ง และแบดมินตัน ซึ่งได้ทำการแข่งขัน มาตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมกีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินในระดับการแขงขันระดับประเทศเพิ่มขึ้น

ส.ส.ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา กล่าวว่า ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ทางสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ได้มองเห็นศักยภาพของนักกีฬา ผู้บกพร่องทางการได้ยินและได้มีพัฒนาการการแข่งขันอย่างต่อเนื่องมาทุกปี ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริม ให้มีการออกกำลังกาย อีกทั้งจะเป็นหนทางที่จะพัฒนานักกีฬาไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้บริหารสมาคม และ นักกีฬาทุกคนได้ ให้ความสำคัญ ต่อการฝึกซ้อมกีฬา หรือเล่นกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬา ในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ขอให้พยายามรักษา เรื่อง Social distancing ให้มากที่สุด และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด

“สิ่งสำคัญในขณะนี้ คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ยังคงติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬาทุกประชนิดและทุกประเภทกีฬา ให้เข้ามาช่วยเหลือนักกีฬาอาชีพ ทั้งนี้ก็รวมไปถึงนักกีฬาในกลุ่มผู้พิการในประเภทต่างๆให้เข้าถึงแหล่งเงินสงเคราะห์ โดยเฉพาะในความร่วมผิดชอบร่วมกันระหว่างกองทุนพัฒนการกีฬาแห่งชาติแและการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งในอนาคตให้เกิดกระบวนการการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมตาม พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ที่ในขณะนี้ คณะกรรมาธิการกีฬาฯ กำลังติดตามผลในกรณีนี้อย่างเต็มที่”ดร.บุญลือ กล่าวในที่สุด

สำหรับพิธีปิดครั้งนี้ ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ยังได้มอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักกีฬาเป็นอย่างมาก