ข่าวอัพเดทรายวัน

สสจ.อำนาจเจริญ ชี้โควิด 19 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งแต่ไม่รุ่นแรงต้องช่วยกันป้องกันไว้ก่อน

นายแพทย์ ปฐมพงศ์ ปรุงโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เผยว่าสำหรับสถานการณ์โรคโควิด 19 จังหวัดอำนาจเจริญ พบผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 29,394 ราย เสียชีวิต 88 ราย และข้อมูลการเฝ้าระวังโรค
รายสัปดาห์ ในช่วง 5 สัปดาห์ย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 1 มิถุนายน 2566 พบผู้ป่วย จำนวน 1,239 ราย เสียชีวิต 1 ราย และข้อมูลล่าสุดสัปดาห์ ที่ 22 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 พบผู้ป่วย 422 ราย สำหรับมาตรการการเฝ้าระวัง ที่กรมควบคุมโรคแนะนำคือ การเฝ้าระวังผู้ป่วย เป็นกลุ่มก้อน เช่น ในโรงเรียน เรือนจำ สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และเน้นการฉีดวัคซีนกระตุ้นทุก 3 เดือน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคและลดอัตรา
การเสียชีวิต สำหรับข้อมูลการฉีดวัคซีนโรควิด 19 ของประชาชนอายุตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปของจังหวัดอำนาจนเจริญ มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ร้อยละ 86.98 เข็มที่ 2 ร้อยละ 82.12 เข็มที่ 3 ร้อยละ 38.96 และเข็มที่ 4 ร้อยละ 5.95

นายแพทย์ปฐมพงศ์ กล่าวด้วยว่า ถึงแม้จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิคขึ้นมาอีกในช่วงนี้ก็ยังไม่รุนแรงแต่เราก็ต้องมีการเฝ้าระวังป้องกันไว้ก่อนโดยไม่ประมาททั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทางประชาชนเป็นอย่างดีเยี่ยม และทางแพทย์พยาบาล อสม.อาสาสมัครหมู่บ้าน มีการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรควิด-19เป็นอย่างดีจึงสามารถควบคุมการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดี