ข่าวอัพเดทรายวัน

สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และช.พ.ส.กรณีพิเศษ

โอกาสดีมาถึงแล้วสำหรับครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และช.พ.ส.กรณีพิเศษ

นางศิริพร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์ได้เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย (ช.พ.ส.) สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ซึ่งโอกาสดีมาถึงแล้ว

โดยสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษอายุ 35 ปีขึ้นไปจนถึง 60 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และไม่เคยสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.มาก่อน) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 – วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่สำนักงานสกสค.จังหวัดทั่วประเทศ
สำหรับเงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ช.พ.ค.สมัครระหว่างวันที่ 16 เม.ย.63 – 15 ก.ค.63 / 2,100 บาท, สมัครระหว่างวันที่ 16 ก.ค.63 – 15 ต.ค.63 / 3,100 บาท และสมัครระหว่างวันที่ 16 ต.ค.63 – 15 ม.ค.64 /5,100 บาท ส่วนเงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ช.พ.ส.สมัครระหว่างวันที่ 16 เม.ย.63 – 15 ก.ค.63 / 1,100 บาท, สมัครระหว่างวันที่ 16 ก.ค.63 – 15 ต.ค.63 / 2,100 บาท และสมัครระหว่างวันที่ 16 ต.ค.63 – 15 ม.ค.64 /3,100 บาท

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 043-810660,062-3399921 หรือ http://www.otep-ksn.go.th สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์