ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์คนครึ่งหมื่นร่วมกิจกรรมวิ่งถวายพ่อของแผ่นดิน

ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์และนักวิ่งกว่า 5,000 คน สวมเสื้อเหลืองร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณลานด้านหน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

จากนั้นนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.สมนึก มิควาฬ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันปล่อยตัวนักวิ่งนักวิ่งขาแรงและสมัครเล่น ซึ่งมีทั้งนายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมกิจกรรม จำนวน 5,180 คน ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ Fun Run ระยะทาง 5.5 กม. Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กม. และ VIP ซึ่งระยะยะทางการวิ่งใช้เส้นทางถนนเลี่ยงเมืองตั้งแต่ศูนย์ราชการไปจนถึงแยกคลองชลประทาน ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น อุณหภูมิวัดได้ 10 องศาเซลเซียส

สำหรับรายได้ จากการจัดกิจกรรมในส่วนของ จ.กาฬสินธุ์ครั้งนี้ จำนวน 1,036,200 บาท จะนำไปบริจาคสมทบในการจัดตั้งกองทุนการศึกษา บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจน ที่ถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ให้มีโอกาสรับการศึกษา อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์