ข่าวอัพเดทรายวัน

ผบ.ตร.นำข้าราชการจิตอาสาปลูกป่า 5,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10

วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำข้าราชการตำรวจ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 71 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่ บ้านตาดพัฒนา ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ซึ่งการจัดกิจกรรมได้มาร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในนามของจิตอาสา แสดงออกให้เห็นถึงความจงรักภักดี ซึ่งทราบว่ากำลังพลจิตอาสา ที่มาร่วมกิจกรรม มาจากหลายหน่วยงาน ทั้งส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น ท้องที่ สถานศึกษา ตลอดประชาชนจิตอาสา นับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นทุกท่าน ประสานงานกัน ร่วมกันปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้พื้นที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ สร้างความชุ่มชื้น สร้างระบบนิเวศน์ เกิดความสมดุลธรรมชาติ และพี่น้องประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากไม้ที่ปลูกได้

โดยมี พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในนามของกำลังพลจิตอาสา นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 71 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 “กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ในพื้นที่บ้านตาดพัฒนา ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ในวันนี้ในการจัดกิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”

ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566ที่จะถึงนี้ และยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า ถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมกันฟื้นฟูป่าไม้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างความชุ่มชื้น ลดสภาวะโลกร้อน และเพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญ ในการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีส่วนราชการ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 คน โดยมีเป้าหมายร่วมกันปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ “สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ” แห่งนี้ จำนวน5,000 ต้น โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ จากสถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน5,000ต้น

พร้อมทั้งเชิญท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ ก่อนที่จะได้ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติมอบพันธุ์กล้าไม้ ให้กับผู้แทนภาคส่วนต่างๆ และเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตนจิตอาสา ตามลำดับเพื่อนำไปปลูกเฉลิมพระเกียรติต่อไป