จิตอาสาศาลกาฬสินธุ์ทำความดีด้วยหัวใจ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ประจำศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความสามัคคี

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายพีระพงษ์ เที่ยงตรง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ นายพูนศักดิ์ นามเพ็ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

จากนั้น นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ โดยทำสะอาดภายในบริเวณศาล และถนนด้านหน้าศาล ด้วยการเก็บกวาดขยะ ใบไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มาติดต่อที่ศาล นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว