ข่าวสังคม ข่าวอัพเดทรายวัน วิถีชีวิต

พ่อเมืองน้ำดำ นำพุทธศาสนิกชน เรือนหมื่นร่วมตักบาตรเทโวถวายบันไดสวรรค์

ผู้ว่าราชการจังหวัด นำพุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยว ประชาชน กว่า 2 หมื่นคน ตักบาตรเทโวโรหณะ ถวายพระพุทธรูป 300 รูป ผ่านบันไดสวรรค์ 654 ขั้น บนเส้นทางถนนเทโวมีความยาวกว่า 2 กม.  สืบสานประเพณี ต่อยอดพระพุทธศาสนา นำข้าวาสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือวัดและชาวบ้านยากไร้ ตามโครงการกาฬสินธุไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.ที่เวทีกลาง บริเวณด้านหน้าเชิงเขาภูสิงห์ และบริเวณอนุสาวรีย์พระประชาชนบาล เจ้าเมืองคนแรกของเมืองสหัสขันธ์  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายทรงพล  ใจกริ่ม จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนชนบาล ประจำปี 2563 โดยมีพระพรหมกวี เจ้าคณะภาค ๑๓ พระสุนทรธรรมประพุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูวรธรรมธัช เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูสิริพัฒนนิเทศก์  รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  ประธานคณะสงฆ์วัดไตรภูมิ – วัดพุทธาวาสภูสิงห์  นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัด จ.กาฬสินธุ์  พร้อมด้วย นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษา รมว.กระทรงคมนาคม นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษา รมช.เกษตรและสหกรณ์ นางบุญรื่น ศรีธเรศ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายคมเดช ไชยศิวามงคล ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 3 นางพีระเพชร ศิริกุล ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 4 นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ และคณะสงฆ์ ส่วนราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว จำนวนกว่า 2 หมื่นคนร่วมงาน

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม  ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ นำคณะสงฆ์ และผู้ร่วมงาน ประกอบพิธีถวายพระพุทธรูปพระพุทธเวโวโรหณะสิงหบรรพต ปางเปิดโลก และบันไดสวรรค์ 654 ขั้น  จากนั้นขบวนเทวดา นำโดยนายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงาน จ.กาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์  ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี และนายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท นำขบวนนางฟ้า นำโดยนางอ้อมอารีย์ ยี่วาศรี นายอำเภอสามชัย พร้อมคณะสงฆ์ เดินลงจากบันไดสวรรค์ จากยอดเขาภูสิงห์ 654 ขั้น เพื่อรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่นำข้าวสาร อาหารแห้ง ปัจจัยไทยทาน มารอใส่บาตรตั้งแต่เช้ามืด  โดยสิ้นสุดพิธีทำบุญตักบาตรเวลาประมาณ 11.00 น.

นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า  ประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหะ สักการะพระประชาชนบาล เป็นงานประจำปีของชาว อ.สหัสขันธ์  และของจ.กาฬสินธุ์ โดยในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ อลังการ 7 วัน 7 คืน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 – 11 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมกลุ่มสินค้าโอทอปจ.กาฬสินธุ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสหัสขันธ์และจ.กาฬสินธุ์ หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วย โดยมีการจัดตั้งจุดคัดกรอง ป้องการโรคโควิด-19 ให้กับผู้ร่วมงานทุกคนอย่างเข้มข้นด้วย

ด้านนายตระกูล หนูนิล นายอำเสหัสขันธ์ กล่าวว่า ในส่วนของการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะนั้น จัดขึ้นเป็นงานประจำปีหลังวันออกพรรษา ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 16 และปีนี้ถือเป็นปีแรกที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำบุญ เช่น ปฏิบัติธรรม บริจาคปัจจัยไทยทาน ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำปัจจัยถวายวัดิงหบรรพต และช่วยเหลือชาวบ้านที่ฐานะยากจน  ตามโครงการกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมทั้งถวายพระพุทธรูปพระพุทธเทโวโรหณะปางเปิดโลก และบันไดสวรรค์จำนวน 654 ขั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยว ประชาชน ที่เดินทางมาทำบุญ มีโอกาสท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆของอ.สหัสขันธ์ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้ตัวอำเภอหลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์สิรินธร วัดพุทธาวาสภูสิงห์ วัดพุทธนิมิตภูค่าว สะพานเทพสุดา แหลมโนนวิเศษ เป็นต้น  นอกจากนี้ยังจัดให้มีโซนจำหน่ายสินค้าโอทอป  ที่ขนของดีมาจาก 20 จังหวัดภาคอีสานกว่า 120บูท  ที่ขณะนี้มีรายได้แล้วกว่า 1,700,000  บาท