ข่าวอัพเดทรายวัน

สหกรณ์ครูขอนแก่นยืนยันเงิน 2,400 ล้านบาทไม่ได้หายไปไหน ทั้งหมดได้โอนให้กับสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

สหกรณ์ครูขอนแก่นยืนยันเงิน 2,400 ล้านบาทไม่ได้หายไปไหน

Read more