ข่าวอัพเดทรายวัน

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน ในระดับพื้นที่

ที่ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ น

Read more