ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์ชาวนาฮิตใช้ปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยเคมีราคาแพง

ผลกระทบจากราคาน้ำมันสูง ปุ๋ยเคมีแพง ค่าจ้างทำนาเพิ่มวัน

Read more