ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์ประกาศเขตพื้นที่สีแดงโรคพิษสุนัขบ้าระบาด

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อ

Read more