ข่าวอัพเดทรายวัน

เทศบาลนครขอนแก่นลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุ “ทอเสื่อจากต้นกก” เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ที่ ชุมชนโนนชัย 3 เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆ

Read more