ข่าวอัพเดทรายวัน

มูลนิธิบำรุงโรงเรียนวัดบึงเหล็กที่กำเนิดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ร.9 มอบทุนการศึกษาเด็กเรียนดี ยากจนจังหวัดนครพนม

วันที่ 9 มีนาคม 2565 ที่หอประชุมโรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพ

Read more