ข่าวอัพเดทรายวัน

เกษตรจังหวัดนครพนม จัดนิเทศงานออนไลน์ ขับเคลื่อนนโยบาย Isan E-extension (8E 1W) ควบคู่ระบบ T & V System เพิ่มศักยภาพการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

วันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำน

Read more