ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์รณรงค์เลือกตั้งนายก อบจ.โปร่งใส

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำ อบจ.กาฬสินธุ์ รณรงค์ รู้รั

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

อุบลราชธานี รพ.สต. 54 แห่ง จี้รัฐทบทวนปมถ่ายโอนรพ.สต.ให้ อบจ.วอนผู้มีอำนาจอย่ารั้งไว้

อุบลราชธานี – 54 รพ.สต.อุบลราชธานี ขอถ่ายโอนไปสัง

Read more