ข่าวอัพเดทรายวัน

อบจ.เลยเดินหน้าแก้ภัยแล้งผุดโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร

จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีเขตพื้นที่อยู่ทางภาคอีสาน สภา

Read more