ข่าวสังคม

เขตสุขภาพที่ 7 จัดประชุมพัฒนาทักษะบุคลากรทีมตระหนักรู้สถานการณ์ระดับจังหวัดและระดับเขต

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่โรงแรมอวาน

Read more
ประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น เขตสุขภาพที่ 7 กำหนดจัดการประชุมวิชาการกัญชากัญชงทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 วันที่ 1-3 เมษายน 2565

ขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการกัญชากัญชงทางการแพทย์ เ

Read more