ข่าวสังคม ข่าวอัพเดทรายวัน ข่าวเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์ วิถีชีวิต

เทศบาลนครขอนแก่น หนุนแปรรูปสุมนไพรไทยครบวงจร

เทศบาลนครขอนแก่น หนุนชุมชนปลูกและแปรรูปสมุนไพรไทย ตามศา

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

เทศบาลนครขอนแก่นลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุ “ทอเสื่อจากต้นกก” เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ที่ ชุมชนโนนชัย 3 เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆ

Read more