ข่าวอัพเดทรายวัน

บุรีรัมย์ปูพรมฉีดวัคซีนหมาแมวและวัวเสี่ยงสูงยกคอกสกัดพิษสุนัขบ้าระบาด

ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ และเทศบาล

Read more